Trening międzykulturowy

PRAKTYCZNY I SKUTECZNY

Przedsiębiorstwa i organizacje sektoru publicznego coraz częściej pracują w środowisku międzykulturowym. W ramach oddelegowania za granicę, pracy w zespole międzynarodowym, z współpracownikami lub dostawcami z zagranicy. Współpraca z ludźmi z innego kręgu kulturowego od dawna jest już częścią codzienności

Praca w środowisku międzynarodowym jest z pewnością ciekawa, z drugiej strony nie jest łatwa.

Warto zadać sobie pytanie, czy Państwa pracownicy są przygotowani do wyzwań czekających na nich podczas współpracy międzynarodowej?

 

Brak kompetencji międzykulturowych może w znacznym stopniu przyczynić się do niepowodzenia Państwa przedsiębiorstwa lub organizacji: zaczynając od niezręcznej sytuacji, poprzez załamanie komunikacji między partnerami biznesowymi, a na utracie lukratywnego zlecenia kończąc.

Badania potwierdzają, że solidne przygotowanie menedżerów i pracowników organizacji sektora publicznego do wyzwań wynikających z międzynarodowej wspόłpracy znacznie zmniejsza to ryzyko.

 

Krόtko mówiąc: Kompetentni pracownicy to odnoszące sukcesy przedsiębiorstwo!

Dobry trening międzykulturowy przekazuje więcej niż wiedzę na temat położenia geograficznego danego kraju, form grzecznościowych i wskazόwek na temat zachowań. Przede wszystkim opiera się na możliwości refleksji nad własną kulturą i pokazuje, że zachowania często wynikają z norm danej kultury, są podyktowane panującymi w niej zwyczajami i obyczajami oraz osobistymi wartościami.
Celem naszych treningów i warsztatów jest rozwijanie kompetencji międzykulturowych uczestników, dzięki którym będą oni mogli z powodzeniem zarządzać sytuacjami międzykulturowymi.

 

...…żebyście Państwo odnieśli sukces we współpracy międzynarodowej!

 

TRENING MIĘDZYKULTUROWY DLA ...

 

... biznesu i kadry zarządzającej

•• Z sukcesem np. w Chinach, Niemczech...
•• Zarządzanie zespołami międzynarodowymi
•• Zarządzanie zespołami wirtualnymi
•• Zarządzanie międzykulturowe
•• Zmiany kultury organizacji w wyniku międzynarodowych fuzji i przejęć
•• Dystrybucja międzykulturowa
•• Negocjacje międzykulturowe
•• Zarządzanie konfliktami międzykulturowymi
•• Treningi Cultural Awareness

... HR

•• Rekrutacja międzynarodowa
•• Międzykulturowe metody treningowe
•• Assigment Management

 

 

 

 

 

... Relokacje

•• Życie i praca np. w Chinach, Niemczech ...
•• Trening przygotowujący do oddelegowania
     za granicę pracowników i ich rodzin
•• Reintegracja po powrocie do kraju ojczystego

 

 

 

... sektora publicznego

•• Praca z wpółpracownikami pochodzącymi z krajów Unii Europejskiej
•• Kompetencje międzykulturowe
     dla personelu wyższych uczelni i szkόł
•• Zarządzanie projektami międzynarodowymi
•• Trening Rożnorodności
      (Diversity Trainig)

 

Razem z Państwem przygotujemy indywidualnie dopasowaną do Państwa potrzeb koncepcję treningu.

Jesteśmy do Państwa dypozycji! Prosimy o kontakt.