Coaching międzykulturowy

INDYWIDUALNIE DOPASOWANY I INTENSYWNY.

Jesteście Państwo ekspatami lub pracujecie w międzynarodowym zespole?
Macie Państwo przejąć odpowiedzialność za nowy międzynarodowy oddział lub
objąć pozycję kierowniczą za granicą bądź jako kierownik wielokulturowego zespołu?
Chcecie Państwo rozwiązać konflikty w międzykulturowym otoczeniu?

Coaching międzykulturowy będzie doskonałym wsparciem indywidualnego rozwoju Państwa umiejętności współpracy zarówno z międzynarodowymi partnerami biznesowymi jak również ze współpracownikami. Coaching międzykulturowy zapewnia skuteczność w osiąganiu celów.

... dla poznania i osiągnięcia Państwa osobistych celów!

Coaching przygotowujący do objęcia stanowiska kierowniczego

••  Coaching  po objęciu nowej pozycji

••  Indywidualne przygotowanie do oddelegowania za granicę

••  Coaching reintegracyjny po powrocie

••  Zarządzanie kryzysami i konfliktami w wielokuturowym otoczeniu

Jesteśmy do Państwa dypozycji! Prosimy o kontakt