Zarzadząnie konfliktami międzynarodowymi

OSZCZĘDZAJĄC CZAS I ŚRODKI FINANSOWE
 

W kontaktach z innymi ludźmi działamy przede wszystkim przez pryzmat własnej kultury, jej wartości, stylów zachowań i oczekiwań, dlatego współpraca międzynarodowa jest podatna na błędy, nieporozumienia i konflikty.

Czy możecie sobie Państwo pozwolić na utratę ważnego partnera handlowego lub straty spowodowane konfliktem międzykulturowym w zespole? Ile kosztuje odzyskanie klienta lub utrata cennego pracownika? Sprawy sądowe są często kosztowne a ich wynik niepewny.

Jesteśmy specjalistami w szukaniu dobrych i zadowalających rozwiązań dla obu stron konfliktu. Szybko, efektywnie i oszczędzając zasoby. Poprzez indywidualny coaching, moderacje Państwa rozmów lub mediację na miejscu lub online.

... aby atmosfera pracy sprzyjała sukcesowi firmy!

••  Coaching dotyczący konfliktów

••  Moderacja konfliktów

••  Trening zarządzania konfliktami

••  Mediacje międzykulturowe

••  Mediacja w sytemie online