Ludzie

                                                                                                                                          Kluczem do sukcesu nie są informacje. To ludzie.
                        
                                                                                                                                                                                 Lee Iacocca

 

Jakość usług zależy w znacznym stopniu od ludzi, którzy je wykonują. Oferujemy świeże, innowacyjne pomysły oparte na wieloletnim doświadczeniu. Naszą firmę tworzą międzynarodowi eksperci, trenerzy i coachowie, którzy pozostają do Państwa dyspozycji.
Każdy z pracowników culture.communication jest ekspertem w swojej dziedzinie. Dysponują oni nie tylko
wysokimi kwalifikacjami, ale również zarówno ogólną jak i specjalistyczną wiedzą z dziedziny międzykulturowej. Każdy z nich spędził wiele lat w otoczeniu międzykulturowym pracując w warunkach różnorodności kultur.

 

NASZ ZESPÓŁ

 

Sylwia Chalupka-Dunse

Sylwia Chalupka-Dunse

Managing Partner
 

Sylwia Chałupka-Dunse jest prezeską wielokrotnie nagradzanego międzykulturowego przedsiębiorstwa doradczego i treningowego culture.communication. Jest absolwentką Uniwersytetu Lebniza w Hanowerze w dziedzinie socjologii, polityki, psychologii społecznej i ekonomii przedsiębiorstwa.

Sylwia Chałupka-Dunse urodziła i wychowała się w Polsce, jest certyfikowaną trenerką i doradcą ds. komunikacji międzykulturowej. W culture.communication kieruje działem treningów i coachingu. ZZajmuje się również zagadnieniami z dziedziny rozwoju zespołu i zarządzaniem różnorodnością (Diversity Management).

Sylwia Chałupka-Dunse jest wykładowcą Uniwersytetu Leibniza w Hanowerze i HAWK w Hildesheim. Prowadzi wykłady na temat komunikacji międzykulturowej i międzykulturowego zarządzania konfliktami.

Poza tym jest certyfikowanym business-coachem dla kadry zarządzającej i wspiera jej przedstawicieli w ambitnych i innowacyjnych zadaniach w pracy w internacjonalych przedsiębiorstwach i relacjach z partnerami, w szególności w ramach Expatriate Managements.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w działach rozwoju kadr i doradctwa personalnego, w dużych przedsiębiorstwach z branż turystycznej i ochrony środowiska. W pracy w międzynarodowych projektach miała możliwość pogłębienia swojej wiedzy na temat różnych kultur.

Sylwia Chałupka-Dunse angażuje się honorowo w wielu stowarzyszeniach, jako doradca do spraw rozwoju działalności gospodarczej oraz jako coach dla emigrantów, którzy prowadzą własne przedsiębiorstwo na terenie Niemiec. Jako członek zarządu zrzeszenia niemieckich przedsiebiorczyń w Dolnej  Saksonii (VdU) jest opowiedzialna za dział kompetencji międzykulturowych.

Sylwia Chałupka-Dunse mówi po polsku, niemiecku i angielsku.

 

Daniel Gira

Kierownik działu sales
Senior Consultant Project Assessment & Strategy
 

Daniel Gira jest odpowiedzialny w culture.communication za dział Process Assessment & Strategy oraz Sales. W swojej działalności jako kierownik projektów, wspiera przedsiębiorstwa telekomunikacyjne i banki w rozpoczęciu obszernych projektów bądz przeniesieniu projektów za granicę. Wspiera głównie międzykulturowe i wirtualne zespoły na całym świecie. W ramach outsourcingu procesów Daniel Gira rozwija, wspiera zmiany występujące podczas trwania całego projektu.

Do jego glównych kompetencji należy zarządzanie projektami, functional design i vendor management.

Jest absolwentem ekonomiki przedsiębiorstwa i ekonomii politycznej na uniwersytecie w Bayreuth oraz Norwegian School of Management w Oslo ze specjalizacją i międzynarodowego managementu. Podczas wielokrotnych zawodownych i prywatnych pobytow w Skandynawi i Azji poglebiał swoją wiedzę i zainteresowanie komunikacją międzykulturową.

Daniel Gira posługuje sie jezykiem niemieckim, norweskim, angielskim i Bahasa Indonezja

 

 

Susann Müller

Public Relations

 

Susann Müller wspiera culture.communication w dziale PR.

Studiowała filologię germanską,komparatystykę i europejską etnologię na Uniwersytecie Georg-Augusta w Getyndze. Do jej specjalizacji należą język reklamy, lingwistyka socjalna i polityczna oraz dziedzictwo kulturowe.

Swoje doświadczenia zagraniczne zdobywała podczas szwedzkojęzycznego programu Åbo Akademi w Finlandii, gdzie studiowała miedzy innymi komunikację międzykulturową i nauki ekonomiczne. Po ukończeniu studiów brała udział w szkoleniu na PR-referentkę.

Susann Müller mówi w języku niemieckim, angielskim, francuskim i szwedzkim.

 

 

Anna Strachowska

Junior Consultant

 

Anna Strachowska jest w culture.communication zatrudniona jako junior consultant.

Podczas swoich studów socjologii, psychologii społecznej i ekonomi politycznej na Uniwersytecie Leibniza w Hanowerze specjalizowała się w socjopsychologii gospodarczej, badaniach migracji i zarządzaniu projektami międzykulturowymi. Podczas rocznego szkolenia na uniwersytecie w Hanowerze, zdobywała dalsze fachowe kwalifikacje w dziedzinie międzynarodowego marketingu i doradctwa przedsiębiorstw.

Swoją wiedzę i zainteresownia międzykulturowymi relacjami pogłębia na kierunku studiów „Kultury organizacyjne i transfer wiedzy“.

Anna Strachowska posługuje się językiem polskim, niemieckim i angielskim.