cc.Academy

Szkolenie w trzech modułach z certyfikatem trenera międzykulturowego!

 

Stopień podstawowy, 21 godzin

 

Stopień podstawowy szkolenia jest skierowany do osób, które chcą zdobyć ogólną wiedzę na temat komunikacji międzykulturowej, interesują się tematyką międzykulturową i/lub mają z nią kontakt w kontekscie zawodowym, np.:

•• osoby pracujące w korporacjach międzynarodowych
•• studenci planujący wymianę zagraniczną
•• osoby pracujące w instytucjach państwowych
•• osoby pracujące w Trzecim Sektorze

 

 

Stopień zaawansowany, 43 godziny

 

Stopień zaawansowany jest skierowany do osób, kw korporacjach międzynarodowych chcą pogłębić swoją wiedzę na tematy międzykulturowe, poznać  techniki umożliwiające rozpoznawanie i sskuteczne działanie w sytuacjach międzykulturowych oraz pragną efektywnie komunikować się z osobami z innych kultur. Udział w stopniu zaawansowanym jest możliwy po zdaniu egzaminu stopnia podstawowego.

 

 

Stopień master, 76 godzin

 

Stopień master jest skierowany do osób, które planują pracę jako trener i doradca międzykulturowy.
Zaliczenie egzaminu kończącego szkolenie stopnia podstawowego i zaawansowanego umożliwia zdobycie certyfikatu ccAcademy Trenera Międzykulturowego.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowanitym produktem prosimy o kontakt.